Daň je povinná, zákonem uložená platba, která plyne do veřejného rozpočtu (je to nejdůležitější příjem státního rozpočtu). Jedná se o oblast, která je nutné stále sledovat, protože výše daní se průběžně mění. Je to nenávratná a zpravidla neúčelová platba, kterou musí odvádět každý občan ČR (počítáme sem i veřejné zdravotní a sociální pojištění). V modulu se účastník setká s nejčastějšími typy daní daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, silniční daň. Uvedené daně doplňují platby do systému veřejného zdravotního pojištění a sociálního pojištění. Vysvětlíme si rozdíl mezi plátcem a poplatníkem, uvedeme informace o registraci k dani, termínech podání daňových přiznání, slevách a další podstatných údajích týkajících se daně z příjmu, daně z přidané hodnoty, silniční daně, veřejného zdravotního a sociálního pojištění.