Rozsáhlou a složitou oblast právní vědy musíme neustále sledovat, protože se právní předpisy v různých intervalech mění. Účastník kurzu se v modulu Základy práva podnikatele seznámí s nejvýznamnějšími právními předpisy a základními pojmy, které jsou nezbytné pro jeho podnikatelskou činnost - těmi jsou zejména živnostenský zákon, občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákoník práce. Účastník zjistí, kdo je podnikatel, jaké jsou vhodné formy podnikání. Dále se seznámí s tím, jaké jsou druhy živností, jaké jsou základní povinnosti podnikatele, co je to provozovna, kdy je nutný zápis do obchodního rejstříku, jaká je působnost a činnost živnostenského úřadu a co všechno může tento úřad kontrolovat. Podnikat lze jednak jako fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.