Žádný podnikatel nemůže být izolován od okolních vlivů. Vstupuje na trh, kde na se nachází jeho potenciální zákazníci, konkurenti, působí zde různé další faktory a do značné míry ovlivňují jeho úspěšnost. Je třeba alespoň v základech pochopit některé zákonitosti trhu a hospodářství jako celek. Modul I se věnuje některým těmto zákonitostem. Vysvětluje základní ekonomické pojmy, seznamuje s tím, jak funguje trh a co je poptávka a nabídka. Ve stručnosti se věnuje také bankovnictví, platebnímu styku a hospodářské politice, tedy tomu, jakým způsobem je či může být trh regulován státem. Nedílnou součástí modulu I je také tématika marketingu, v rámci kterého jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy a přiblíženy jednotlivé nástroje marketingového mixu.