Jedním z hlavních důvodů, proč OSVČ vede účetnictví nebo daňovou evidenci, je požadavek státu v pravidelných intervalech hradit daňovou povinnost. Vyčíslení daňového základu pomocí účetnictví či daňové evidence je tedy klíčovým úkolem každé OSVČ a vyplývá hned z několika zákonů. Tento modul přináší podnikatelům informace nejen o způsobech, postupech a principech výpočtu daňového základu, ale také o způsobech evidence jejich majetku, zdrojů financování, pohledávek i závazků. Zásadní myšlenku zůstává pochopení rozdílů mezi být, či nebýt účetní jednotkou, tedy vést účetnictví (být účetní jednotkou) a vést daňovou evidenci (nebýt účetní jednotkou).