Modul se zabývá problematikou a vztahem nápadů, záměrů a plánů z podnikatelského hlediska. Hlavním cílem je představit účastníkům kurzu postup přeměny nápadů v záměr, plán a samotnou realizaci podniku. Seznámíte se se základní charakteristikou podnikatelského nápadu a jeho vztahem k inovacím, jak lze podnikatelský nápad identifikovat, rozvíjet a přeměnit v tržní příležitost - podnikatelský záměr. Představeny jsou nejčastější formy podnikatelské aktivity se zaměřením na podnikání jednotlivce a současné trendy v podnikání. Důraz je kladen na systematickou analýzu prostředí a specifikaci nápadu do komerčně zajímavého produktu. V závěru modulu je vysvětlen vhodný postup při výběru z více zajímavých podnikatelských myšlenek a kroky vedoucí k možnosti sestavit funkční podnikatelský plán.