Hlavním tématem modulu Podnikatelský záměr je přetvoření konceptu podnikání (podnikatelského záměru) do podnikatelského plánu, tedy konkrétního písemného návrhu podniku. Cílem je seznámit účastníky s analýzou výchozích podmínek pro podnikání a sestavením jeho komplexního plánu. V první části se modul věnuje obecně podnikatelskému plánu, problematice stanovení vhodných cílů a nástrojům, které jsou využívány při realizaci. Následuje část zaměřená na analýzu podnikatelského prostředí a metody, pomocí nichž lze identifikovat klíčové faktory ovlivňující realizaci záměru. V poslední části jsou potom představeny všechny hlavní části, ze kterých se skládá podnikatelský plán, a jsou vysvětleny metody a postupy, jak tyto části správně a efektivně zformovat.