Modul Administrativa v podnikání je zpracován tak, aby začínajícím podnikatelům usnadnil orientaci v nejběžnějších obchodních dokumentech a písemnostech, jakými jsou např. obchodní dopisy, vnitřní předpisy, e-mail, smlouvy o dílo, upomínky. Součástí informací jsou také pravidla spojená s povinnou archivací dokumentů a jejich skartace, včetně informací o datových schránkách a elektronickém podpisu. V neposlední řadě je součástí submodul věnovaný společenské etiketě a jednání s lidmi.