Modul Obchodní komunikace se soustředí na hlavní podpůrné prostředky a nástroje obchodní komunikace, které podnikatelé běžně při své činnosti využívají. Modul tvoří pouze jeden submodul - Komunikace v obchodním životě. Témata, která jsou v submodulu detailněji probírána, jsou např. webové stránky, vizitky, navazování a rozvíjení vztahů.